Havkajak grundkurser (IPP2)

Grundkursus (IPP2) for havkajak

Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning, skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i navigation, vejr, risikomomenter og førstehjælp.

Teknisk og praktisk indhold

 • Ind- og udstigning i kajak ved kyst og bro
 • Vandtilvænning/wet-exit og tømning af vandfyldt kajak
 • Makkerredning efter deltagerforudsætninger
 • Selvredning med pagajflyder
 • Lavt støttetag og lav sculling
 • Drejetag, lavt telemarksving og sideforflytning
 • Stoptag og baglæns roning
 • Kantning af kajakken
 • Effektiv skadesforebyggende roteknik


Teoretisk kursusindhold

Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i Danmark

 • Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)
 • Vind og vejr, bølger mm.
 • Risikomomenter ved havkajakroning
 • Førstehjælp og kuldeskader
 • Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land


Forudsætninger

Der er ingen adgangskrav til kursusdeltagelse, men vi henstiller til, at du kan svømme minimum 200 meter, er i almen god form og nogenlunde normalvægtig.

Kursets varighed

3 dage.

Dag 1: Vi laver vandtilpasningsøvelser og redninger (2½ time)
Dag 2: Vi øver teknikker og redninger (8 timer)
Dag 3: Vi repeterer og evaluerer alle deltagere (6 timer)

Bevis

Efter tilfredsstillende deltagelse udstedes IPP2-licens (DKF).

Kursusform

Der undervises efter DKF- og DGI´s retningslinjer, hvor man dels vil modtage undervisning i egenfærdigheder og dels arbejder sammen i makkerpar.

Hensigt

At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand i sommerhalvåret (maj til oktober).

Ansvar og forsikring

Al deltagelse foregår på eget ansvar. Vi anbefaler, at du som deltager har en privat ulykkesforsikring i tilfælde af skader. 

Pris grundkursus

På grundkursus i havkajak skal vi mødes 3 gange:

 • Dag 1: 2½ timers vandtilvænning/redning i enten svømmehal (kl. 12-15.30) eller fra strand (kl. 18-20.30)
 • Dag 2: Vi øver teknik og redninger (kl. 8-16)
 • Dag 3: Vi repeterer og evaluerer deltagerne (kl. 9-15)

Vi stiller svømmevest, våddragt, kajak og pagaj til rådighed under kurset.

1.500 kroner

Ved tilfredsstilende deltagelse udstedes:

 • IPP2-bevis (DKF)

Datoer for grundkurser 2024

 • Hold 1
  5. maj (i svømmehal)
  11. maj
  25. maj

 • Hold 2
  14. juni
  16. juni
  22. juni

Der kan højst deltage 10 kursister pr. hold.            

Medlemskab
Når du har bestilt dit kursus

Hvis du ikke allerede er medlem af Waterdrops, så skal du melde dig ind før du starter på kurset.

Læs om medlemskab ved at klikke her