Havkajak grundkurser (IPP2)

Indhold
Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning, skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i navigation, vejr, risikomomenter og førstehjælp.

Teknisk og praktisk indhold

 • Ind- og udstigning i kajak ved kyst og bro
 • Vandtilvænning/wet-exit og tømning af vandfyldt kajak
 • Makkerredning efter deltagerforudsætninger
 • Selvredning med pagajflyder
 • Lavt støttetag og lav sculling
 • Drejetag, lavt telemarksving og sideforflytning
 • Stoptag og baglæns roning
 • Kantning af kajakken
 • Effektiv skadesforebyggende roteknik


Teoretisk kursusindhold
Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i Danmark

 • Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)
 • Vind og vejr, bølger mm.
 • Risikomomenter ved havkajakroning
 • Førstehjælp og kuldeskader
 • Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land


Forudsætninger
Der er ingen adgangskrav til kursusdeltagelse, men vi henstiller til, at du kan svømme minimum 200 meter, er i almen god form og nogenlunde normalvægtig.

Kursets varighed
3 dage.


Dag 1: Vi laver vandtilpasningsøvelser og redninger (2½ time)
Dag 2: Vi øver teknikker og redninger (8 timer)
Dag 3: Vi repeterer og evaluerer alle deltagere (6 timer)

Bevis
Efter tilfredsstillende deltagelse udstedes IPP2-licens (DKF).

Kursusform
Der undervises efter DKF- og DGI´s retningslinjer, hvor man dels vil modtage undervisning i egenfærdigheder og dels arbejder sammen i makkerpar.

Hensigt
At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand i sommerhalvåret (maj til oktober).

Ansvar og forsikring
Al deltagelse foregår på eget ansvar. Vi anbefaler, at du som deltager har en privat ulykkesforsikring i tilfælde af skader. 

Pris grundkursus
På grundkursus i havkajak skal vi mødes 3 gange:

 • Dag 1: 2½ timers vandtilvænning/redning i enten svømmehal (kl. 12-15.30) eller fra strand (kl. 18-20.30)
 • Dag 2: Vi øver teknik og redninger (kl. 8-16)
 • Dag 3: Vi repeterer og evaluerer deltagerne (kl. 9-15)

Vi stiller svømmevest, våddragt, kajak og pagaj til rådighed under kurset.

1.500 kroner

Hvis du i forvejen har taget et IPP2-kursus i SUP hos Waterdrops, så vil et IPP2-kursus i havkajak kun koste 850 kr.

Ved tilfredsstilende deltagelse udstedes:

 • IPP2-bevis (DKF)

Datoer for grundkurser 2024

 • Hold 1
  5. maj (i svømmehal)
  11. maj
  25. maj

 • Hold 2
  14. juni
  16. juni
  22. juni


Der kan højst deltage 10 kursister pr. hold.