SUP grundkurser (IPP2)

Her lærer du som nybegynder eller let øvet basale paddel- og redningsteknikker i SUP.
 
Indhold
Et udviklende og motiverende kursus med løbende evaluering i grundlæggende padletag, teknikker og redningsteknikker.

Praktisk kursusindhold

 • Teknisk og praktisk indhold
 • Ind- og udstigning på SUP ved kyst og bro
 • Vandtilvænning / wet-exit
 • Makkerredning efter deltagerforudsætninger
 • Selvredning
 • Lavt støttetag
 • Drejetag, sideforflytning, Pivot turn
 • Stoptag og baglæns padling
 • Effektiv skadesforebyggende paddelteknik
 • Bugsering af anden SUP
 • Svømme 300 meter på SUP

Teoretisk kursusindhold
Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i Danmark.

 • Udstyr (SUP, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)
 • Vejvalg
 • Vind og vejr, bølger mm.
 • Risikomomenter ved SUP
 • Førstehjælp og kuldeskader
 • Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land
 • Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at du ALTID bærer vest, når du befinder dig på vandet

Forudsætninger
Der er ingen adgangskrav til kursusdeltagelse, men vi henstiller til, at du kan svømme minimum 300 meter og er i almindelig god form.
 
Kursets varighed
3 dages kursus på minimum 9 timer.

Bevis
Efter tilfredsstillende deltagelse udstedes IPP2-licens (DKF).
 
Kursusform
Der undervises efter DKF- og DGI´s retningslinjer, hvor man dels vil modtage undervisning i egenfærdigheder og dels arbejde sammen i makkerpar. 
 
Hensigt
At give padleren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i SUP på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand i sommerhalvåret (maj til oktober).
 
Ansvar og forsikring
Al deltagelse foregår på eget ansvar. Vi anbefaler, at du som deltager har en privat ulykkesforsikring i tilfælde af skader.

Er du i tvivl?
Hvis du er usikker på, om SUP er noget for dig, så kan du med fordel starte på vores introkurser - klik her

Pris grundkursus
Et grundkursus (IPP2) i Stand Up Paddling varer 3 gange á 3 timers undervisning - i alt 9 timer.

Vi stiller svømmevest, board, leash og paddel til rådighed under kurset.

1.000 kroner

Hvis du i forvejen har taget et IPP2-kursus i havkajak hos Waterdrops, så vil IPP2-kursus i SUP kun koste 350 kr.

Ved tilfredsstillende deltagelse udstedes:

 • IPP2-bevis (DKF)


Dato for grundkursus 2024
Der kan højst deltage 7 kursister pr. hold.

 •  

Medlemskab
Når du har bestilt dit kursus

Hvis du ikke allerede er medlem af Waterdrops, så skal du melde dig ind før du starter på kurset.

Du kan orientere dig om vores medlemskab ved at klikke her